Advokátska kancelária
Kráľ & Kráľ

Advokátska kancelária Kráľ & Kráľ so sídlom v Martine bola založená v roku 2001. Jej právnici však pôsobia v oblasti poskytovania právnych služieb na území Slovenskej republiky už od roku 1991.

Vo svojej činnosti sa zameriava najmä na oblasť obchodného, občianskeho a pracovného práva.

Počas dlhodobého poskytovania komplexných právnych služieb nadobudla potrebnú prax pri riešení rôznych právnych projektov a právnych prípadov sporového, či nesporového charakteru. Advokátska kancelária disponuje dostatočným know-how, aby mohla zodpovedne a úspešne zabezpečovať záujmy klientov rôzneho druhu – či už ide o veľké priemyselné a obchodné spoločnosti alebo občanov. Znalosť organizácie a riadenia obchodných spoločností umožňuje advokátskej kancelárii pripravovať efektívne riešenia z hľadiska ich vnútorných právnych pomerov.

Kontakt

  • Telefónne čísla:
  • + 421 903 538 215

Profesionalita

Ku klientom advokátskej kancelárie patria aj organizácie zaoberajúce sa prípravou a realizáciou investícií v priemyselných parkoch a priemyselných zónach v rôznych častiach Slovenska.

Flexibilita

Advokátska kancelária poskytuje právne služby v slovenskom, českom a anglickom jazyku, pričom má zavedenú viacročnú spoluprácu s advokátskymi kanceláriami v Českej republike

Odbornosť

Profesionalita, flexibilita a odbornosť poskytovania právnych služieb - to sú hlavné zásady, na ktorých je založený prístup advokátskej kancelárie ku klientom.