Členovia (partneri)
advokátskej kancelárie

Advokátska kancelária Kráľ & Kráľ so sídlom v Martine bola založená v roku 2001. Jej právnici však pôsobia v oblasti poskytovania právnych služieb na území Slovenskej republiky už od roku 1991.

Vo svojej činnosti sa zameriava najmä na oblasť obchodného, občianskeho a pracovného práva.

Počas dlhodobého poskytovania komplexných právnych služieb nadobudla potrebnú prax pri riešení rôznych právnych projektov a právnych prípadov sporového, či nesporového charakteru. Advokátska kancelária disponuje dostatočným know-how, aby mohla zodpovedne a úspešne zabezpečovať záujmy klientov rôzneho druhu – či už ide o veľké priemyselné a obchodné spoločnosti alebo občanov. Znalosť organizácie a riadenia obchodných spoločností umožňuje advokátskej kancelárii pripravovať efektívne riešenia z hľadiska ich vnútorných právnych pomerov.

Kontakt

  • Telefónne čísla:
  • + 421 903 538 215

Mgr. Ľuboš Kráľ

advokát (1974) Vzdelanie

Právnická fakulta Univerzity Komenského Bratislava (1974)

Prax

- Podnikový právnik v priemyselnom podniku a v organizácii zahraničného obchodu (1974-1991)
- Komerčný právnik, advokát (od r. 1991)
- Člen predsedníctva Rozhodcovského súdu Slovenskej advokátskej komory

Jazykové znalosti

anglicky
rusky